آموزش نصب اتصالات پیچی


راهنمای نصب اتصالات پیچی پلی اتیلن

۱- اتصال را از هم باز کنید،اسپیلیت رینگ (قطعه سفید رنگ نگهدارنده) را کناری بگذارید. سرپیچ و بوشینگ و اورینگ را روی لوله قرار دهید. سر لوله هایی که می خواهید به هم وصل کنید ، کاملا با سوهان صاف نمایید و پلیسه ها را بزدایید.


۲ – لوله را داخل سمت دیگر اتصال فشار دهید تا به انتهای محل استقرار (قسمتی که لبه دار ساخته شده است ) آن برسد. سپس اورینگ و بوشینگ را به جلو فشاردهید و تا داخل بدنه اتصال قرار گیرد.


۳ – مهره را نزدیک قسمت رزوه شده بیاورید و با یک آچار مناسب آن را را انتهای رزوه ها سفت کنید.

۴ – مهره را باز کنید و از قسمت های دیگر اتصال دور کنید.

۵ – حلقه سفید رنگ را مانند شکل باز کنید و آن را روی لوله بیاندازید و به قطعه نزدیک کنید.


۶ – اتصال اکنون برای بستن و سفت کردن نهایی آماده است.۷ – مهره را به کمک آچار اتصالات مناسب ببندید و تا حد مورد نظرتان سفت نمایید. (قسمتهای انتهایی رزوه به سختی بسته میشود و آچار مناسب موجب میشود که شکل ظاهری و پره های روی آن اتصال خراب نشود.)

 

مشخصات اتصالات پیچی روتنگران :


مشخصات اتصالات پیچی


مشاوره خرید
گفتگو در واتساپ