استاندارد دستگاه جوش پلی اتیلن


تحقیقات به روشنی نشان می دهد که درصد بالائی از نقایص به وجود آمده در لوله های پلی اتیلن به دلیل جوش نامناسب بوده است به همین منظور به همت مهندسین و تکنسینهای این امر در کمیته فنی سازمان استاندارد،استاندارد دستگاه های جوش پلی اتیلن به شماره INSO 22565و روش های جوش پلی اتیلن به شماره INSO18648تدوین و در دسترس علاقه مندان قرارگرفته است.
جهت دریافت استاندارد دستگاه جوش پلی اتیلن و روش های جوش پلی اتیلن کلیک نمائید.
امیداست مشاوران،مهندسین،پیمانکاران با رعایت اصول و موازین استانداردی و اجبار در رعایت استاندارد ماشین جوش پلی اتیلن در این امر بزرگ نقش مهمی را ایفا نمایند.

 

 


درخواست قیمت
گفتگو در واتساپ